picture33בעלי-חיים ימיים חיים בנמלי החוף, לאורך החופים ובים הפתוח – יכולתם לחיות שם בביטחה תלויה בבריאות המערכת האקולוגית. אוכלוסיית בני-האדם תלויה במשאביה הימיים למגוון צרכים כגון תעבורת סחורה, בילויי פנאי, תחבורה ימית, דיג, קידוחי גז ונפט, כריית מחצבים, אנרגיות מתחדשות, ביטחון ותקשורת (דרך כבלים תת-ימיים). היות והדרישה למשאבים אלה תמיד גדלה כך גדל גם הסיכון שנשקף לסביבה הימית וליצורים החיים בה.

מתוך דאגה להשפעות השליליות שבעלי-החיים הימיים חווים כתוצאה מפעולות המתבצעות בתעשיית הגז והנפט, בסקרים סיסמיים, בבנייה תת-ימית, בדחיקת צינורות וכיו"ב, רגולטורים ברחבי העולם ובהם ממשלת ארצות הברית פיתחו רגולציה הדורשת קיומן של תצפיות בזמן אמת על בעלי-חיים ימיים מוגנים ו/או בסכנת הכחדה בעת ביצוע פרויקטים מהסוגים הללו.

חקיקות בארה"ב כגון חוק ההגנה על יונקים ימיים (1972) וחוק המינים המוגנים (1973) ודרישות מצד הסוכנות לניהול אנרגיה ימית והסוכנות לבטיחות ואכיפה סביבתית הביאו את שירות הדיג הימי הלאומי לחייב עריכת תצפיות אלה על-מנת להקל את הלחץ שיונקים ימיים, צבי ים ומספר מינים של דגים חווים בעת פעילויות בעת הפעילויות שנזכרו לעיל.

כדי לעמוד בדרישות אלה, חברת מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) מחזיקה מאגר של תצפיתנים מוסמכים (PSO – Protected Species Observers, MMO – Marine Mammal Observers) ומציעה את שירותם לחברות היזמיות המחוייבות על-פי חוק לנוכחותם של תצפיתנים על כלי השייט אותם הן מפעילות במרחב הימי. רבים מהתצפיתנים שלנו גם מיומנים בהפעלת מערכות ניטור אקוסטיות (Passive Acoustic Monitoring) בהן יש שימוש במהלך ביצוע עבודות בשעות הלילה. כל התצפיתנים ש-MVI מעסיקה זמינים לעבודה סביב השעון, בישראל ובכל מקום אחר בעולם.

MVI פועלת במספר מוקדים מסביב לעולם – מפרץ מקסיקו, בים הקריבי, מול חופי דרום אמריקה ובים התיכון. תקשורת רציפה בין עובדי MVI לבין התצפיתנים שלה הינה מרכיב חשוב בתוכנית החברה. תקשורת זו מאפשרת ל-MVI לספק ללקוח את המידע העדכני ביותר בנוגע לתצפיות על מינים מוגנים ומאפשרת ללקוח לבצע את משימותיו ביעילות תוך שמירה על היונקים הימיים והמינים המוגנים בסביבה.