מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) מציעה ללקוחותיה שירותי ייעוץ וסקרי שדה במגוון רחב של סביבות ימיות. שירותינו משלבים מגוון תחומי-ידע, תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה ועלויות נמוכות ללקוח. בין אם מדובר בפרויקטים רחוקים מן החוף (Offshore) או הקרובים לחוף (Nearshore) או בקו החוף עצמו (Coastal), לצוות העובדים של MVI יש את הרקע, ההיכרות והניסיון המדעיים הנדרשים בתכנון מדעי, בהערכת סיכונים והשפעות על הסביבה הימית, בביצוע סקרי ניטור והטמעת תוכניות פעולה להפחתת השפעת פעילויות יזמיות על הסביבה הימית. זאת ועוד בזכות הכרה מעמיקה של הרגולציה הנדרשת, שימת דגש על דרישות הלקוח וביצוע קפדני החל משלבי ההכנה ועד שלב הדיווח והגשת הדוחו"ת ללקוחותינו.

בסביבה הימית קיים מגוון רחב של בעלי-חיים וצומח ימי, רבים מהם נמצאים בסכנה בעקבות הגידול המתמשך בשימוש בני-האדם בסביבה החופית והקמת תשתיות תעשייתיות במרחק מהחוף. בתוך כך, עבודות בנייה תת-ימיות של טווח רחב של תשתיות הנדסיות מורכבות לשימוש בני-האדם כגון נמלים, שוברי-גלים, תחנות-כח, מעגנות, מפעלי-התפלה והעמקת נתיבי שיט מפעילות לחץ גבוה על הסביבות הימיות הרגישות לשינויים ועל איכות מי הים. הגידול המתמיד בפיתוח תשתיות בסביבה החופית ובסביבה הרחוקה מהחוף דורשת פתרונות מעשיים שיצמצמו את השפעת התשתיות הללו על הים. ל-MVI יש את המומחיות ביצירה של גישות מעשיות למציאת פתרונות מערכתיים, בהתאם לדרישת הלקוח, תוך שימוש בכלי ביצוע מבוססי-מדע שונים.

צוות העובדים של MVI הוא בעל ניסיון וידע רבים בסביבות ימיות מגוונות ובהן שוניות ים תיכוניות, שוניות אלמוגים, שדות עשב-ים ואקוסיסטמות של ים עמוק, במיפוי משאבי טבע ובתי גידול, בניטור סביבתי ימי על היבטיו האקולוגיים-ביולוגיים, כימיים, ופיזיקליים, ובשיקום והפחתת הלחץ על סביבות ימיות. MVI מציעה את שירותה עתיר הניסיון בכתיבת מסמכים סביבתיים (EIA – Environmental Impact Assessment) לשם הגשתם למשרדי הממשלה הרלוונטיים ובראשם המשרד להגנת-הסביבה ומשרד האנרגיה, הצגת המסמכים מול גופי הממשל השונים תוך כדי עמידה בדרישות הרגולטוריות ורישוי סביבתי ומתן ליווי סביבתי צמוד ללקוחותינו. כלל פעולות הסקר, הייעוץ הסביבתי הימי והפקת הדו"חות הרלוונטיים נעשה בעזרת מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (GIS – Geographic Information System), תיעוד יסודי ומקיף וכתיבה מדעית ברמה הגבוהה ביותר הן באנגלית והן בעברית.

Image
Image
Image