picture5מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) היא חברה רשומה קטנה (Small registered business) בארה"ב. בהיותה חברה כזו, היא מספקת מגוון רחב של פתרונות טכניים, הנדסיים ותפעוליים לגופים הממשלתיים במדינה. יחד עם חברות רשומות אחרות, קטנות וגדולות, MVI מפתחת, מנהלת, משלבת ומוציאה אל הפועל תכניות ופתרונות מקיפים אשר עומדים בכל דרישות הלקוחות הממשלתיים תוך הפגנת יעילות ביצועית ועמידה בלוחות-זמנים נוקשים ובמגבלות תקציב. אנחנו מחזיקים במספר הסכמי שירות חתומים עם בעלי ומפעילי כלי שיט, וספקים של ציוד תת-ימי. כמו כן, אנחנו חתומים על הסכמי שיתופי פעולה וחבירה עם שורה של ספקי שירותים סביבתיים מלבדנו.

MVI מספקת באופן שגרתי מומחים מתעשיית הכבלים התת-ימיים לפרויקטים עם לקוחות ממשלתיים. בשותפות עם לקוחותינו, המומחים של MVI עוסקים בתכנון, עיצוב, פיתוח והתקנה של מערכות תת-ימיות מורכבות. מומחינו בתחום הכבלים התת-ימיים עושים שימוש בפרקטיקות הטובות ביותר הזמינות (Best available practice) והמתקדמות ביותר כדי להבטיח שכל אחד מלקוחותינו מקבל את המוצרים והשירותים הדרושים לו לשם עמידה ביעדיו.

סל שירותים זה זמין גם לגופי ממשל במזרח הים התיכון ואף בישראל בו MVI רשומה כחברה מן החוץ ומביאה ניסיון עשיר ממדינות שונות בעולם בתנאי רגולציה מתקדמים.

תחומים מרכזיים

  • תכנון הנדסי, ייצור, אינטגרציה, בדיקה והתקנה של מערכות תת-מימיות מורכבות
  • תפעול ואחזקה של מערכות כבלים תת-מימיים, מצופים ומרכזים של מערכות הפעלה
  • תסקירי השפעה סביבתית, סקרים והערכות גיאופיזיים
  • השכרת ספינות ושירותי ROV
  • שירותים של תמיכה לוגיסטית
  • השכרת מגוון רחב של ציוד איקיאנוגרפי למטרות שונות: דיגום איכות המים, מטאורולוגיה, אוקיאנוגפיה פיזיקלית, הידרוגרפיה, גיאופיזיקה, הכוונה, ציפה, פנסים, מצלמות ומערכות התקנה ומשייה

ל-MVI מערכת הנה"ח תומכת DCAA וצוות גדול ומקצועי של מנהלי תוכניות, מהנדסים ימיים, מהנדסי חשמל/מכונות, טכנאים וימאים שיכולים לתת מענה לפרוייקטים בכל סדר גודל ומורכבות. ל-MVI יש את הכיסוי הביטוחי הימי המתאים המצמצם את סיכון הלקוח. כמו כן, יש ל-MVI היסטוריה מצויינת ותוכניות הכשרה, בקרה ודיווח בכל נושאי ניהול סיכוני הבריאות, הבטיחות והסביבה.