picture4הפורטפוליו המקצועי של מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) כולל מערך רחב של אוסף כישורים טכניים והנדסיים. השימוש בכישורים אלה נעשה במגוון עבודות ברחבי העולם ובארה"ב בפרט, מעל ומתחת לפני הים. אנחנו מאמינים ופועלים בגישה של מתן פתרונות מותאמים אישית ופרטניים לכל אחד מלקוחותינו לפי כל מקרה לגופו, בין אם מדובר בעסקים קטנים, תאגידים גדולים או גופים ממשלתיים. בדרך זו MVI מתאימה את תוכניות השירות שלה לדרישות הלקוחות ולמפרטים הטכניים שהם נדרשים אליהם תוך שמירה על מסגרות התקציב והזמן וסדרי העדיפויות הנובעים מהן. המשימה העיקרית שלנו ב-MVI היא לספק פתרונות תואמי מטרה ויעדים אשר יעלו על דרישות הלקוח בכל פעם מחדש ובאופן המקצועי ביותר.

סל הכישורים ההנדסיים של MVI כולל הנדסת מכונות והנדסת החשמל כמו גם שירותים טכניים ימיים כגון העמסה ופריקה של כלי שייט (Mobilization and Demobilization) ומתן מעטפת לוגיסטית לפעילות ימית, הפעלת ציוד סיפון, דיגום ימי ותפעול ציוד אוקיאנוגרפי, תמיכה בטיפול בשפך, הפעלת רובוטים תת ימיים (ROV – Remotely Operated Vehicles) והכשרה צוותים מפעילים.

MVI נמנית על קבוצה גדולה של שותפים אסטרטגיים בסקטור הימי הבינ"ל ודרך שותפות זו יש באפשרותינו לספק ללקוחותינו ציוד ימי כללי וציוד ימי ייחודי כדי לתמוך בצוותי עבודה ששולבו יחדיו למטרות פרויקטאליות וכפיתרון לחבילות ציוד הנדרשות לביצוע משימות הלקוח. MVI נמצאת בחיפוש מתמיד אחר עסקים קטנים משיקים לתחום פעילותה ואחר יועצים מומחים במטרה לפתח גישות יעילות וחדשניות שיתאימו את תחום המומחיות הדרושה ללקוחותינו להחלטות ביצועיות אינטגרטיביות תוך צמצום היקף עבודת ניהול הפרויקט, הפחתת הסיכונים הכרוכים והורדת העלות הכספית.

תחומים מרכזיים

  • ציוד טכני, ציוד ניווט, ציוד אוקיאנוגרפי וצוות עבודה ימי למתן תגובה לאירועי שפיכת שמן//נפט לים ולמטרות דיגום וסקרים
  • תכניות הכשרה למפעילי ROV עם תכנים מותאמים ללקוח, הכשרה מעשית בבריכת אימונים לממשימות ROV ספציפיות, הכשרה מעשית בהורדה והרמה של ROV אל ומהים ואימון במשימות ספציפיות בים
  • New or retro-fit Launch and Recovery System (LARS) electrical system design, specification and implementation
  • Engineering planning, GIS dataset, and independent report review
  • תכניות הכשרה בתחום הבריאות, בטיחות וסביבה (HSE), בחינת סיכונים וחקירת תאונות עבור חברות הנדסה
  • הנדסה של מערכת מצופים, הפעלה ותחזוקה