רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת (רציו) התקשרה עם מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) על-מנת לפתח מסמכי מדיניות מתקדמת בתחומי הבריאות, הבטיחות והסביבה (HSE – Health, Safety and Environment) שייעמדו בתקנים הבינלאומיים הנדרשים מחברות גז ונפט. מסמכים אלה נכתבו במטרה לסייע לרציו לקבל את ההכרה של משרדי ממשלת ישראל כחברה לגיטימית בתחום חיפושי הנפט והגז ובתחום תפעול תעשייה זו בים (Offshore). מסמכי המדיניות שנכתבו הינם רחבי טווח ומכסים את כל שלבי התפעול של רציו (סקרים סיסמיים, קידוחי חיפוש, פיתוח, הפקה וכיו"ב) ומהווים את המסגרת לבניית הנחיות ספציפיות לכל פעילות של רציו. 

 פרויקטים של נפט וגז עשויים להשפיע במידה ניכרת על הסביבה, החברה והכלכלה באזורם בשלבי הפיתוח והתפעול שלהם. במסמך המדיניות לקידום קיימות כלכלית-חברתית מפורטת המדיניות של רציו בנוגע להגנת הסביבה הטבעית באזור פעולותיה. במסמך זה מתחייבת רציו לבצע את פעולותיה בצורה בטיחותית, תוך שמירה על הסביבה, באופן שיעמוד בדרישות המדיניות הסביבתית של ISO 14001. רציו מתחייבת למדיניות "Do No Harm" לאנשים בסביבת העבודה ולסביבה עצמה ולהגביר את הקיימות (Sustainability) של פעולותיה ושל השווקים בהם רציו עובדת. הגורמים הבאים במדיניותה של רציו התבססו על הקריטריונים של הארגון הבינלאומי לתקינה ותקני ביצוע של התאגיד הפיננסי הבינלאומי (the International Organization for Standardization and Performance Standards of the International Finance Corporation):

 • תקציר הביצועים הסביבתיים והחברתיים
 • הערכה וניהול הסיכונים וההשפעות הסביבתיות והחברתיות
 • תנאי עבודה ושכר
 • יעילות בחומרי הגלם ומניעת זיהומים
 • בריאות הקהילה, בטיחותה ובטחונה
 • רכישת אדמה
 • פינוי תשתיות קיימות
 • שמירת המגוון הביולוגי
 • ניהול בר-קיימא של משאבי הטבע
 • קבוצות ילידים
 • מסורות תרבותיות

רציו מתחייבת למדיניות "Do No Harm" לאנשים בסביבת העבודה ולסביבה עצמה ולהגביר את הקיימות של פעולותיה

מדינות רבות ברחבי העולם מאמצות תקנות חדשות שמחייבות את חברות הנפט והגז להטמיע תקנים של בריאות ובטיחות בכל אחד משלבי עבודתם בכדי להבטיח את העבודה הבטוחה והיעילה של החברות הללו. על החברות להכתיב ולהטמיע מדיניות והליכי-פעולה על-מנת להבטיח שפעילויותיהן מבוצעות בצורה בטוחה. מעורבות ההנהלות של החברות בקידום נושאי הבריאות והבטיחות והפצת מדיניות והליכי-פעולהאלה אצל צוותי העובדים של החברות הינן גורמים חשובים בהפיכת נושאי הבריאות והבטיחות לחלק מרכזי בערכי החברות. במסמך המדיניות לקידום בריאות ובטיחות שהוכן עבור רציו עונה על צרכי החברה להגדרת התחייבויותיה בתחום זה שיכולו על כל פעילויותיה, בכל שלבי הביצוע, בכל מקום בעולם בו רציו פועלת או משקיעה. מדיניות זו התבססה על תקנות האיחוד האירופי להקמת תשתיות רחוקות מהחוף מ-2015 ועל תקנות הבטיחות והניהול הסביבתי של הסוכנות האמריקאית לבטיחות ולאכיפה סביבתית. הנושאים הנידונים במסמך הבריאות והבטיחות הם: 

 • התחייבות ההנהלה לערכי בטיחות ולמעשים שמקדמים זאת
 • אחריות ונתינת דין וחשבון
 • תרבות בטיחות
 • שקילת הצעדים בעת הביקורת על תוכניות מוצעות.
 • השתפרות מתמדת
 • כשירות
 • זיהוי סכנות וניהול סיכונים
 • תהליכי עבודה
 • ביקורת
 • תקשורת

מחלקת היועצים המומחים של MVI הפנתה את רציו ליועציה הוותיקים והמצויינים בכדי לפתור את סוגיית נהלי ה-HSE בפעילויותיה הימיות בתחום הנפט והגז. MVI מתמחה במציאת פתרונות פרקטיים, איכותיים וחסכוניים בזמן לבעיות המקשות על לקוחותיה לנהל את עסקיהם הגלובליים. ליועצים הבכירים של MVI יש את הידע הרגולטורי ואת המיומנות הטכנית שיכול לסייע לחברות הנפט והגז בפניותיהן לשוק הבינלאומי ובניהולן את הסכנות האקולוגיות.